Prymicje - Mateusz Drutel

Dnia 20 maja 2018r. w naszej parafii miała miejsce Msza Prymicyjna ks. Mateusza Drutela. Przez wiele lat pełnił on posługę ministrancką u boku ks. Proboszcza, by z czasem odkryć w sobie powołanie do służby kapłańskiej. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie wstąpił bezpośrednio po maturze we wrześniu 2011 roku. W czasie trwania formacji w latach 2014-2015 skorzystał z możliwości urlopu dziekańskiego. Po roku ponownego rozeznania powołania, umocnił się w decyzji  i kontynuował naukę w Seminarium.


Święcenia diakonatu przyjął 23 czerwca 2017 roku z rąk ówczesnego księdza biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla, obecnie biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej. Swoje praktyki diakońskie odbywał w parafiach św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz św. Wojciecha w Kartuzach w których uczył się pracy duszpasterskiej od księży tam posługujących. Czas spędzony na parafii praktyk pozwolił mu bezpośrednio przygotować się do święceń kapłańskich i przyszłej pracy duszpasterskiej. Mszę Świętą Prymicyjną Ks. Mateusz Drutel sprawował 20 maja 2018r. o godz. 15.00. Od 20 sierpnia 2018 roku. jako ksiądz wikariusz będzie posługiwał w parafii św. Michała Archanioła w Lipuszu.
 

Pamiętajmy w swoich modlitwach za księdza Mateusza, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, a także o dar kolejnych powołań z naszej parafii.