Ogłoszenia duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO    20 maja  2018

 

  1. Dzisiaj w naszej parafii o godz. 15.00 uroczystość Prymicji – pierwszej Mszy św., którą odprawi nasz parafianin ks. Mateusz Drutel. Wczoraj w katedrze pelplińskiej przyjął święcenia Kapłańskie. Życzymy ks. Mateuszowi i wszystkim Neoprezbiterom dużo łask Bożych w posłudze Kapłańskiej i opieki Matki Bożej, Królowej Kapłanów. Zapraszam do licznego udziału w tej pięknej i nie częstej w parafii uroczystości.

Źródło: TV-Pelplin

2. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego.

3. Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym”.

4. Jutro – drugi dzień Zielonych Świąt –  święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty. Uciekając się pod Jej obronę, starajmy się być podobni do Apostołów, którzy z mocą i mądrością zaczęli głosić Ewangelię.

Zapraszam do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 17.00.

5. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką przez cały miesiąc maj. Każdego dnia spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

 

6. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.

To dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy teżneoprezbiterów naszej diecezji, którzy wczoraj otrzymali święcenia kapłańskie.

7. W przyszły czwartek, 31 maja przypada Uroczystość Bożego Ciała. Procesję Eucharystyczną rozpoczniemy o godz. 10.00 Mszą św. w kościele parafialnym, /będzie też Msza św. o godz. 8.00/. Pójdziemy kolejno do czterech ołtarzy: na cmentarzu, przy ul. Kolonia, przy ul. Polskich Marynarzy oraz przy ul. Obrońców Wybrzeża.

8. We wtorek i piątek, o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

9. W tym tygodniu patronuje nam:

 

·             26 V – św. Filip Nereusz, prezbiter, który w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży Oratorianów, nazywane też od jego imienia Zgromadzeniem Księży Filipinów (wspomnienie obowiązkowe);

 

21.05.2018 – 27.05.2018 r.

 

 

21.05.Pn.17.00 + za zmarłych z rodz. Wysockich i Gryzińskich.

                            

22.05.Wt.17.00 + za mamę Anielę Garską w 7 rocz. śm. i za zmarłych

                             z rodziny.

 

23.05.Śr. 17.00 + za Janinę Kaczykowską w 1 m-c po pogrzebie.

                                    

24.05. Cz. 9.00 + za Jacka Kubiak.

 

25.05.Pt. 17.00 za Marię Malek z okazji Dnia Matki.

 

26.05.Sb.17.00 + za mamę Anielę z okazji Dnia Matki.

 

27.05.Ndz.8.00 + za Andrzeja Malak w 14 rocz. śmierci i Zofię Malak

                             z okazji imienin.

 

                11.00 – z podz. za łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki

                             Bożej dla ks. Proboszcza z okazji rocznicy święceń

                             Kapłańskich intencja od Margaretek.


Festiwal Muzyki Organowej


Data dodania: 2013-08-05

XVII Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej


czytaj więcej


Sztuka Adriana


Data dodania: 2013-03-27

W niedzielę 3 marca, po mszy św. O godz.11 wystawiono  sztukę pt. ”Adriana” w wykonaniu rodziców przedszkolaków z Ochronki Sióstr Służebniczek NMP w Łebie. Sztuka przedstawiała sceny  z życia pierwszych chrześcijan. Aktorzy, kierując się wskazaniami Ojca św. Benedykta XVI na Rok Wiary, pragneli pobudzić do refleksji nad naszą wiarą i odpowiedzialnością za nią oraz do radości i dziękczynienia Panu Bogu za ten dar.


czytaj więcej


Konkurs Palm


Data dodania: 2013-03-13

Konkurs Palm
W Niedzielę Palmową w naszej parafii po raz pierwszy odbył się konkurs na najdłuższą i najbardziej oryginalna palmę. Dzieci wykazały się  niezwykłą pomysłowością. Zapraszamy do galerii.


czytaj więcej