Ogłoszenia duszpasterskie

15  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   15 lipca 2018

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych.

 

3. W poniedziałek, 16 lipca, będziemy w liturgii wspominać Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym Izraelu) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. W tym gronie znajduje się Święta Teresa Wielka, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.

4. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Ta obietnica przyczyniła się bardzo do rozpowszechnienia się nabożeństwa do Matki Bożej szkaplerznej. Jej czcicielem był również papież Jan Paweł II, który już od młodości nosił ten znak Jej szczególnej opieki.

 

5. W sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie koło Kartuz przypada odpust Matki Bożej Szkaplerznej, który obchodzony będzie w niedzielę 22 lipca. Uroczystości odpustu rozpoczną się już w sobotę 21 lipca o godz. 10.00. Na ich rozpoczęcie udamy się z parafii pielgrzymką autokarową w sobotę o godz. 8.30, powrót po południu. Są jeszcze miejsca wolne proszę o zgłaszanie się.

6. W lipcu czcimy  św. Krzysztofa – patrona kierowców, przewodników, podróżujących i pielgrzymów.                                                            

Z tej racji w niedzielę, za dwa tygodnie, 29 lipca, po Mszach św., przy kościele  parafialnym odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kierowców, samochodów, motocykli, rowerów i wszelkich innych pojazdów. Serdecznie zapraszam.

 

7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·        20 VII w piątek – bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański;

·        22 VII w niedzielę – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.

 

8. Intencje Mszy św.:
 

16.07.2018 – 22.07.2018 r.

 

  16.07. Pn. 17.00 + za Leona Hinz.

 

  17.07.Wt. 17.00 – o zdrowie i bł. Boże dla Mirosławy Grzenkowicz

                                z okazji 62 rocznicy urodzin.

 

  18.07. Śr. 17.00 + za Stanisława Gaik w 1 m-c po śmierci – od obecnych

                                na pogrzebie.

 

  19.07.Cz. 17.00 – w intencji Parafian: żywych i umarłych.

 

  20.07. Pt. 17.00 za Kazimierza Podbielskiego w 5 rocz. śmierci.

 

  21.07.Sb. 17.00 + za Alojzego Czaja w 41 rocz. śm. i Erykę Czaja

                                w 6 rocznicę śmierci.

 

  22.07.Ndz.8.00 + za Władysława Muszyńskiego w 3 m-c po śmierci.

 

                 11.00 – dziękczynna – z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł.

                              Boże dla rodziny Dulińskich.

 


Święcenia Kapłańskie - Mateusz Drutel


Data dodania: 2018-06-01

 Święcenia Kapłańskie - Mateusz Drutel 


czytaj więcej


Prymicje - Mateusz Drutel


Data dodania: 2018-05-20
czytaj więcej


Festiwal Muzyki Organowej


Data dodania: 2013-08-05

XVII Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej


czytaj więcej


Sztuka Adriana


Data dodania: 2013-03-27

W niedzielę 3 marca, po mszy św. O godz.11 wystawiono  sztukę pt. ”Adriana” w wykonaniu rodziców przedszkolaków z Ochronki Sióstr Służebniczek NMP w Łebie. Sztuka przedstawiała sceny  z życia pierwszych chrześcijan. Aktorzy, kierując się wskazaniami Ojca św. Benedykta XVI na Rok Wiary, pragneli pobudzić do refleksji nad naszą wiarą i odpowiedzialnością za nią oraz do radości i dziękczynienia Panu Bogu za ten dar.


czytaj więcej


Konkurs Palm


Data dodania: 2013-03-13

Konkurs Palm
W Niedzielę Palmową w naszej parafii po raz pierwszy odbył się konkurs na najdłuższą i najbardziej oryginalna palmę. Dzieci wykazały się  niezwykłą pomysłowością. Zapraszamy do galerii.


czytaj więcej