Ogłoszenia duszpasterskie

29 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   15 października 2017 r.

1. W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

Na jutro serdeczne zaproszenie dla wszystkich, aby zgromadzić się przy pomniku Św. Jana Pawła II, o godz. 20.30 na różaniec i o 21.00 Apel Jasnogórski.

Jutro też w parafii św. Jadwigi Odpust. Suma o godz. 17.00.

 

2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Codziennie w naszym kościele gromadzimy się o 16.30, a w czwartek o godz. 8.30 na nabożeństwie różańcowym, a po nim na Eucharystii. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła. Dzieci i młodzież zapraszam na różaniec szczególnie w poniedziałki, środy i piątki.

 

3. We wtorek spotkanie kandydatów do bierzmowania. Rozpocznie się o godz. 16.30 modlitwą różańcową.

 

4. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas różańca i Mszy Świętej.

 

5. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. Kolekta, będzie przeznaczona na Misje.

 

Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek przed kościołem na mieszkańców Meksyku.

 

6. Już wkrótce listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. 1 listopad, Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w środę. W tych dniach szczególnie porządkujemy groby naszych drogich zmarłych. Pamiętajmy, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar modlitwy i ofiary Mszy św.

           W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele, oprócz Mszy św. o godz. 8.00 i 11.00 zostanie odprawiona Msza św. o godz. 9.30 i koncelebrowana o godz. 13.00 z procesją za zmarłych po Mszy św.

7. Przy wyjściu z kościoła ministranci rozdają kartki na wypominki za zmarłych.

Jedna – na wypominki listopadowe, które będą odmawiane przez oktawę Wszystkich Świętych z modlitwą różańcową za zmarłych, pół godziny przed Mszą św.

Druga – na wspólną Mszę św. za zmarłych. Można na niej zaznaczyć dzień Mszy św., które zostaną odprawione w oktawie Wszystkich Świętych: w czwartek – 2 XI, w dzień Zaduszny o godz. 11.00 oraz w niedzielę, 5 listopada o g. 8.00 lub 11.00.

   Można też osobiście zamówić wypominki roczne za naszych zmarłych, za których będziemy się modlić w każdą niedzielę roku przed Mszą św. o godz. 8.00 lub 11.00.

 

8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

·        w poniedziałek 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały;

 

·        we wtorek 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła;

 

·        w czwartek 19 X – w środę bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a którejcharakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;

 

·        w piątek 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;

W piątek przypada też rocznica męczeńskiej śmierci Kapłanów Pelplińskich w roku 1939.

 

·        W sobotę 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich.
 

16.10.2017 – 22.10.2017 r.

 

16.10. Pn. 17.00 + za Jana Woss w dniu urodzin i za rodziców oraz teściów

                               z obojga stron.

 

17.10.Wt. 17.00 – z podz. za bł. i Opatrzność Bożą przez 17 lat małżeństwa

                              z prośbą o mądrość Bożą i opiekę M. Bożej dla całej

                              rodziny Rowell.

 

18.10. Śr. 17.00 + za Bernarda Literskiego z ok. rocz. urodzin, za Melanię

                              Gruba, Danutę i Waldemara Kijewskich i zm. z rodzin

                              obojga stron.              

                           + za Jana Okrój w 1 m-c po śmierci.

                           + za rodziców: Marię i Henryka Środa.

                           + za córkę Marie Pawlicką, męża Henryka Petrińskiego,

                              rodziców: Zofię i Władysława Lewnau, Elżbietę Lejk,

                              Józefa, Zygmunta, Jana Lewnau i Zofię Zalewską.

 

19.10. Cz.  9.00 – z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla

                              Marii i Edmunda z ok. rocz. ślubu i za zmarłych z rodziny

 

20.10.Pt. 17.00 rez. Garbacz.

                            

21.10.Sb. 17.00 + za rodziców i teściów z rodziny Pikuła oraz za Reginę

                              i Stefana Kozłowskich i krewnych z rodziny.

 

 22.10.Ndz. 8.00 + za Juliannę Peplińską w 3 rocz. śm. oraz za męża

                               Stanisława i rodziców z obojga stron.

 

                 11.00 + za Kazimierza Podbielskiego.


Festiwal Muzyki Organowej


Data dodania: 2013-08-05

XVII Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej


czytaj więcej


Sztuka Adriana


Data dodania: 2013-03-27

W niedzielę 3 marca, po mszy św. O godz.11 wystawiono  sztukę pt. ”Adriana” w wykonaniu rodziców przedszkolaków z Ochronki Sióstr Służebniczek NMP w Łebie. Sztuka przedstawiała sceny  z życia pierwszych chrześcijan. Aktorzy, kierując się wskazaniami Ojca św. Benedykta XVI na Rok Wiary, pragneli pobudzić do refleksji nad naszą wiarą i odpowiedzialnością za nią oraz do radości i dziękczynienia Panu Bogu za ten dar.


czytaj więcej


Konkurs Palm


Data dodania: 2013-03-13

Konkurs Palm
W Niedzielę Palmową w naszej parafii po raz pierwszy odbył się konkurs na najdłuższą i najbardziej oryginalna palmę. Dzieci wykazały się  niezwykłą pomysłowością. Zapraszamy do galerii.


czytaj więcej