śp. ks. Henryk Kaźmierczak

Urodził się 27 czerwca 1931 roku w miejscowości Wyszyny Kościelne w powiecie mławskim, w rodzinie Ludwika i Marii z Pieńkos-Bieńkowskich. Ojciec jego był zarządcą majątku. W roku 1933 przeprowadził się z rodzicami do Rusinowa w powiecie rypińskim. W Rypinie rozpoczął edukację w szkole powszechnej . Lata okupacji spędził przy rodzicach w powiecie konińskim, a w roku 1945 zamieszkał w Nietkowie, powiat Zielona Góra, przygotowując się prywatnie u miejscowego kierownika szkoły do kontynuowania nauki w gimnazjum. W roku 1946 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Egzamin dojrzałości, upoważniający do studiów w kościelnych szkołach wyższych oraz w kościelnych uniwersytetach, zdał w 1951 roku i ponowił w tym samym roku przed komisją państwową.

W międzyczasie rodzice jego przeprowadzili się do Braniewa. 11 czerwca 1951 roku złożył podanie do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim i rozpoczął studia. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 roku z rąk biskupa Michała Klepacza.

Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz parafii Świdnica (01.08.1956 - 16.01.1958), następnie: Chrząstowo (16.01.1958 - 01.07.1960), Łebcz (01.07.1960 - 20.06.1962) i Łebunia (30.06.1962-01.07.1963).

1 lipca 1963 roku otrzymał nominację na administratora parafii Budowo, skąd 18 grudnia 1972 roku przeniesiony został do Lęborka i ustanowiony rektorem kościoła pw. Wszystkich Świętych. W związku z erygowaniem parafii bł. Maksymiliana Kolbego w Lęborku, został ustanowiony w dniu 24 czerwca 1977 roku wikariuszem zarządcą, a następnie, 29 lipca 1977 roku administratorem tejże parafii.

W związku z reorganizacją administracji kościelnej, z dniem 25 marca 1992 roku otrzymał inkardynację do diecezji pelplińskiej, pełniąc do 7 czerwca 1993 r. obowiązki wicedziekana dekanatu lęborskiego.

20 listopada 1992 r. otrzymał nomi¬nację na dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin; 18 stycznia 1993 r. Biskup Pelpliński obdarzył go godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej; 19 września 1996 r. podjął ponownie obowiązki wicedziekana dekanatu lęborskiego.

Z uwagi na stacjonujący na terenie jego parafii garnizon wojskowy, z dniem 15 lipca 1993 r. otrzymał od Biskupa Polowego Wojska Polskiego nominację na kapelana pomocniczego garnizonu Lębork.

1 lipca 1998 r., ze względu na stan zdrowia, został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lęborku i przeniesiony w stan spoczynku. Również Biskup Polowy WP odwołał go z urzędu kapelana pomocniczego garnizonu Lębork.

Ks. kanonik Henryk Władysław Kaźmierczak zmarł 28 grudnia 2001 r. we Wrocławiu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 stycznia 2002 r. w parafii św. Agnieszki we Wrocławiu Maślicach i spoczął na miejscowym cmentarzu, by oczekiwać Zmartwychwstania.

Źródło: Pielgrzym